foundation

over ons

In maart 2019 is door Jacqueline initiatief genomen om samen met Senna en Ilja, een Stichting voor Noa op te richten. De foundation zet zich in om mensen, zowel jong en oud, bewust te worden over de Meningokokkenziekte. sluipmoordernaar deze ziekte kan zijn, wat voor ziektebeeld kent deze ziekte, hoe kunnen wij ons zelf en onze kinderen beschermen.

Noa Foundation wil de onwetendheid over de Meningokokkenziekte terugdringen, maar ook vaccinaties in het algemeen in een positief daglicht zetten, hier aandacht aan te besteden zodat ook de kans op een andere Infectieziekten geminimaliseerd worden. We kunnen dit doen door onder andere het geven van voorlichting aan scholen, sportverenigingen, socialmedia platform. Om ons hiervoor in te zetten hebben wij enerzijds uw giften en donaties nodig, anderzijds zullen er promotiematerialen beschikbaaar zijn om geld voor de Foundation binnen te halen.

Met uw hulp kunnen wij bewustwording creeëren en levens redden omdat je niet hoeft te sterven aan de Meningokokkenziekte of een andere Infectieziekte. Wat is de Meningococcen ziekte is en hoe dit te voorkomen leest u hier.

Doordat wij werken met vrijwilligers en sponsors kunnen wij de kosten van NOA Foundation zo laag mogelijk houden. Uw donaties en giften besteden wij aan het geven van voorlichting, ontwerpen en bekostigen van promotiemateriaal. Meewerken aan acties. Maar ook aan specialisten die hier onderzoek naar doen.

Wij danken in het bijzonder een Notariskantoor Appel in Obdam voor de oprichting van de Stiching Noa Foundation, DAKA Sport voor het beschikbaar stellen van Sportshirts voorzien van het Logo NOA, MDesign voor het ontwerp van Noa haar logo, Catchy's Images voor het maken van Noa haar foto's en onze donateurs.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Alkmaar onder nummer 75321297.